Goals Journey Inspiratie Whitepapers Blog Masterclasses Contact

De privacy voorwaarden van Goals Arbeidsmarketing BV

arrow down

Privacy beleid Goals Arbeidsmarketing B.V.


Persoonsgegevens die worden verwerkt
Goals Arbeidsmarketing B.V. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Goals Arbeidsmarketing B.V. en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Goals Arbeidsmarketing B.V. verstrekt. Goals Arbeidsmarketing B.V. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

·     Uw voor- en achternaam
·     Uw adresgegevens
·     Uw telefoonnummer
·     Uw functietitel
·     Uw bedrijfsnaam
·     Uw e-mailadres
·     Uw IP-adres

Waarom goals arbeidsmarketing b.v. gegevens nodig heeft
Goals Arbeidsmarketing B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikbaar bent. Daarnaast kan Goals Arbeidsmarketing B.V. uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit zakelijke dienstverlening.

Hoe lang goals arbeidsmarketing b.v. gegevens bewaart
Goals Arbeidsmarketing B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Persoonsgegevens
Goals Arbeidsmarketing B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen
Goals Arbeidsmarketing B.V. verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Goals Arbeidsmarketing B.V. worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Goals Arbeidsmarketing B.V. gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google analytics
Goals Arbeidsmarketing B.V. maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Goals Arbeidsmarketing B.V. bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Hier treft U ook het privacybeleid van Google Analytics aan. 

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Goals Arbeidsmarketing B.V. te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. 

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Goals Arbeidsmarketing B.V. heeft hier geen invloed op. Goals Arbeidsmarketing B.V. heeft Google geen toestemming gegeven om via Goals Arbeidsmarketing B.V. verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@goals.nl Goals Arbeidsmarketing B.V. zal zo snel mogelijk, (uiterlijk binnen vier weken), op uw verzoek reageren.

Beveiliging
Goals Arbeidsmarketing B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Goals Arbeidsmarketing B.V. maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Goals Arbeidsmarketing B.V. verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Goals Arbeidsmarketing B.V. op via info@goals.nl 

www.goals.nl is een website van Goals Arbeidsmarketing B.V..

Wij zijn als volgt te bereiken:
Post- en vestigingsadres: Klokgebouw 111, 5617 AB EINDHOVEN
Kamer van Koophandel: 52839362
Telefoon: 040-3032640Inschrijfvoorwaarden Goals sessies


Voorbehoud
Wijzigingen in de inhoud, opbouw van het cursusprogramma, duur en kosten van cursussen, zoals vermeld zijn nadrukkelijk voorbehouden. Dat geldt tevens voor eventuele fouten. Aan de inhoud van de site kunnen geen rechten worden ontleend.

Aanmelding
Aanmelding voor een cursus is mogelijk door het versturen van uw gegevens via het aanmeldformulier. Ook kunt u per email aanmelden via info@goals.nl.

Cursusdata en -locaties
Het daadwerkelijk doorgang vinden van een cursus op de cursusdata en locatie waarvoor u zich opgeeft, is onder voorbehoud van voldoende deelname. Bij onvoldoende of te veel aanmeldingen voor bepaalde cursussen/cursusdata behouden wij ons het recht voor om cursusdata te annuleren dan wel groepen aangemelde deelnemers te splitsen, samen te voegen en/of te verplaatsen naar andere data en/of een andere locatie. U wordt hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Mochten de door ons aangeboden vervangende cursusdata en/of locatie u niet schikken, dan zoeken wij in overleg met u naar een passend alternatief. Indien geen passend alternatief wordt gevonden, brengt Goals arbeidsmarktcommunicatie b.v. geen kosten in rekening.

Annulering
Uw aanmelding kunt u tot vier weken voor de aanvangsdatum van de cursus waarvoor u zich heeft opgegeven kosteloos annuleren. Bij annulering in de derde of vierde week voor de aanvang van de cursus wordt 50% van het volledige cursusbedrag in rekening gebracht. Bij latere annulering bent u verplicht het volledige cursusbedrag te betalen. Indien u zelf verhinderd bent, mag uiteraard een plaatsvervang(st)er de cursus bijwonen. Uiterlijk één week voor aanvang van de cursus, waarvoor u zich heeft aangemeld, ontvangt u bericht over de datum, tijd en locatie. Annulering na aanvang van de cursus is niet mogelijk.

Facturering
De factuur wordt door Goals Arbeidsmarketing B.V. direct na (aanvang van) de cursus verzonden en dient binnen twee weken na dagtekening ervan te worden voldaan.

Auteursrecht
Na afloop van een cursus wordt het lesmateriaal eigendom van de cursist. Goals Arbeidsmarketing B.V. bezit auteursrecht op de door haar samengestelde en verstrekte leermiddelen. De leermiddelen zijn uitsluitend bestemd voor de deelnemers aan de cursussen van Goals Arbeidsmarketing B.V.. Behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen mag niets uit deze leermiddelen worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Goals Arbeidsmarketing B.V..

Privacy
De door u verstrekte gegevens worden vertrouwelijk behandeld en opgenomen in onze elektronische en fysieke cursusadministratie. De gegevens zijn alleen toegankelijk voor medewerkers van Goals Arbeidsmarketing B.V.. U kunt altijd om inzicht in deze gegevens verzoeken. De gegevens worden nimmer aan derden verstrekt. Zie ook de privacystatement op onze site.

Voorbehoud
Door uw (digitale) aanmelding geeft de cursist en/of opdrachtgever aan kennis te hebben genomen van bovengenoemde inschrijvingsvoorwaarden en daarmee in te stemmen.
Ik wil ook resultaat!

Vul jouw gegevens in en dan bespreken we de mogelijkheden.